Faturada T.C. Kimlik Numarasının Bulunması Zorunlu Mu?

5/5 - (1 vote)

Trendyol, n11, gittigidiyor, hepsiburada, çiçeksepeti gibi pazaryeri platformlarında satış yapanlar için önemli sorulardan biri de fatura keserken T.C Kimlik Numarası yazma durumu. Öyle ki bazı siparişlerde yazılan “11111111111” TC Kimlik numarası çeşitli sorularını da beraberinde getiriyor. Peki, Fatura keserken TC kimlik numarası yazmak zorunlu mu? T.C Kimlik no olmadan fatura kesilir mi?

Fatura Nedir?

Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. (VUK, 229). Ticari hayatın en sık kullanılan belgelerinden birisidir.

Faturada Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Faturada bulunması gerekli asgari detaylar Vergi Usul Kanunu -VUK 230 uncu maddedeye göre; müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası dır.

Bu bilgiler faturada bulunması gereken zorunlu bilgiler arasında yer almaktadır.

T.C. kimlik numarası kullanımı uygulamasının hayata geçirilmesi ile birlikte, gerçek kişiler için kimlik numarası ile vergi hesap numaralarının eşleştirilmesi yapılmıştır

 Bu kapsamda, yapılan bu kimlik numarası eşleştirilmesi sonucunda, vergi dairesi kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaralı onbir haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, 01.07.2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanılmaya başlanılmıştır.

tc olmadan fatura keilir mi

T.C Kimlik No olmadan fatura kesilir mi?

Peki, nihai tüketiciye yapılan satış nedeniyle tanzim edilecek faturada, gerçek kişinin vergi numarası yerine de geçen T.C. kimlik numarası kullanılması zorunlu mudur? E-ticaret için pazaryeri platformlarından gelen siparişlerde T.C Kimlik no olmadan fatura kesilir mi?

Bu husus iki açıdan önemli: Birincisi, nihai tüketicilerin T.C. kimlik numaralarını her ortamda belirtmek istemekten çekinmeleri nedeniyle fatura düzenlenirken kimlik numarası vermede çekingen davranmalarıdır. İkincisi ise, fatura tanzim edenin T.C. kimlik numarasını yazma konusunda ısrarcı olması, bazen alışverişte satıcı müşteri ilişkilerini bozacak boyuta gelmesi, bazen de müşterinin gerçek kimlik numarası yerine başka rakamlar yazması uygulamasıdır.

Kimler Fatura Kullanmak Zorunda Ve Faturada Hangi Bilgiler Bulunmalı?

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde fatura kullanma mecburiyeti düzenlenmiştir. Maddeye göre; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2. Serbest meslek erbabına;
  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5. Vergiden muaf esnafa

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Kanun koyucu, fatura düzenlemek zorunda olanları, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumlu tutmuştur. (VUK, 232).

Ancak bu sorumluluk, yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin  2023 yılı için 4400 lirayı geçmesi veya bedeli 4400 TL liradan az olsa dahi istemleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburiyeti durumunu kapsamamaktadır.

Faturada T.C. Kimlik No Yazması Zorunlu Mu?

Yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca, nihai tüketiciye yapılan satışlarda, satışı yapanların müşterinin adı, soyadı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasını (T.C. Kimlik Numarasını) doğrulama sorumluluğu bulunmamaktadır.  Bu kapsamda, nihai tüketiciye yapılan satışlar için tanzim edilen faturalarda müşterinin T.C. kimlik numarasının yazılması zorunluluğu da söz konusu değildir.

Dolayısıyla trendyol, n11, gittigidiyor, hepsiburada, çiçeksepeti, amazon, pttavm gibi online alışveriş sitelerinden gelen siparişlerde TC Kimlik numarası olmadan fatura kesilebilir.

Hakan Tolunlu

Hakan Tolunlu

E-ticaret uzmanı olan Hakan, 6 yıldır online alışveriş üzerine çalışmalar yürütüyor. Trendyol, Amazon, Hepsiburada, n11, PTTavm, Etsy, eBay ve AliExpress başta olmak üzere tüm pazaryerleri ile ilgili eğitimler veriyor.

En Son Eklenenler

Sade Sati Hesaplama

Sade Sati hesaplama sonuçlarının ne anlama geldiğini öğrenmek için yazımıza hızlıca göz atabilirsiniz. 👇 Sade

Devamı

Desi Hesaplama

Bir yere kargo göndermek istediğimizde aklımızdaki ilk soru gönderim ücretinin ne kadar olacağıdır. Kargo firmaları

Devamı

Ay Burcu Hesaplama

Ay Burcunu Hesapla ve Kişiliğe Etkilerini Öğren Burçlar yoluyla kişiler hakkında herkesin göremediği bazı özel

Devamı